Stranica /sheet/ Menu

Red 1 sadrži popis kategorija koje popunjavate ovisno o tome što imate u ponudi i koje podatke želite prikazati u online cjeniku. Sve što unesete i promjenite u tablici će se prikazati na online cjeniku nakon što osvježite stranicu (www.vasa-poddomena.online-qr.menu)

Stupac A - Main category (showed in menu)

U ovaj stupac upišite glavne kategorije cjenika (npr. hladna predjela, topla predjela, glavna jela, deserti…) ili pića (piva, vina, bezalkoholna pića, topli napitci…).

U slučaju da želite prikaz i jelovnika i cjenika pića preporučamo da pod Main category navedete “Cjenik pića” a u Subcategory podijelite vrste pića.

Podaci koje upišete u stupac Main category pojaviti će se u padajućem izborniku kad kliknete na gumb Kategorije.

Pripazite da sljedeća kategorija bude navedena tek nakon što upišete sva jela ili pića iz prethodne. Npr.: kategorija Riblja jela - imate 3 različita jela u ponudi, upišete ih u tablicu. Nakon toga upišete sljedeću kategoriju Mesna jela u sljedeći prazni redak ispod kategorije Riblja jela.


Stupac B - Subcategory

Ovaj stupac koristite ako ste u Main category naveli kategoriju koju je potrebno detaljnije prikazati (npr. A la carte menu > Riblja jela, Mesna jela, Jela na žlicu; Pivo > Francekov craft izbor na pipi, Fulirov izbor ŽKP boca).


Stupac C - Name

U stupac upišite nazive jela ili pića iz Vaše ponude a pripadaju kategoriji koju ste upisali u Main i Subcategory (npr. Šaran mora plivati, Vol na ražnju, Orehnjača, Crno vino, Gemišt, C4, Ožujsko…)


Stupac D - Manufacturer

Stupac služi kako bi naveli ime proizvođača. Prikladno je za ugostitelje s npr više vrsta craft piva, vina, kave i slično (npr. Nova runda, Lepi dečki, Zagrebačka pivovara…)


Stupac E - Image

Stupac u koji možete dodati fotografiju jela ili pića i ista će biti prikazana u meniju.

Sve o postupku učitavanja fotografija i dodavanja u tablicu pročitajte na linku:


Stupac F - Style

Stupac Style također više vezan za ponudu craft piva te je jedan od podataka koji je važan gostima poznavateljima pivskih stilova (npr. IPA, Hoppy lager…)


Stupac G - ABV (Alcohol By Volume)

Stupac gdje upisujete postotak alkohola za odgovarajuće alkoholno piće.


Stupac H - Price

Stupac za upisivanje cijene određenog jela ili pića. Nije potrebno upisati valutu jer se to bira u Opcijama.


Stupac I - Size

Pod Size upišite mjeru artikla u formatu broja i oznake mjerne jedinice koja vrijedi za taj artikl. Npr. 0.5 l, 1 l, 0.25l, porcija, vrećica, itd.


Stupac J - Keywords

Ključne riječi možete dodati kako bi istakli određene artikle (npr. novo, craft beer, bez glutena, vege, hmeljno, lager, citrusno…)


Stupac K - Note

Bilješka je dio gdje možete dodatno opisati jelo ili piće ili navesti od čega se određeno jelo sastoji (npr.: hladna plata za dvoje - domaći sir, naresci, 3 namaza, svježi sir s vrhnjem, domaća kiselina, domaći kruh. Ili npr koktel: Mojito – koktel od bijelog kubanskog ruma, soka limete, svježe mente, šećera šećerne trske, soda vode i drobljenog leda…)


Stranica /sheet/ Options

U listu Options uređujete podatke o Vašem ugostiteljskom objektu koji će se pojavljivati na web stranici menija, uz mogućnosti unosa podataka tu su i mogućnosti biranja da li se će i kako određeni podaci prikazivati.

GLOBAL OPTIONS

Podatke unosite u stupac B.

Header options

Header je dio na vrhu koji sadrži logo i custom menu.

Type of logo

logo image/text - birate da li će se prikazivati logo kao slika ili tekst.

Name of business

Naziv ugostiteljskog objekta

Logo text

Tekst loga

Use custom menu

yes/no - Custom menu možete koristiti kako bi istaknuli određenu kategoriju ponude u zaglavlju uz standardne “Jelovnik/cjenik, Galerija, Kontakt”. Više o Custom meniju ovdje.

Menu label price list

Oznaka cjenika - Upisujete “Cjenik” ili “Jelovnik” ako se radi o ponudi jela.

Menu label gallery

Oznaka galerije - Upisujete naziv galerije (ili samo Galerija). Klik na oznaku na stranici vas vodi na dio stranice sa galerijom fotografija (ukoliko odaberete opciju prikaza galerije)

Menu label staff

Oznaka osoblja - Upišite naziv za Vaš tim npr. Osoblje. Klik na oznaku na stranici vas vodi na dio stranice sa sekcijom Osoblja gdje su njihove fotografije i informacije (ukoliko odaberete opciju prikaza sekcije osoblja)

Menu label contact

Oznaka kontakta - Upisujete naziv kontakta (ili samo Kontakt). Klik na oznaku na stranici vas vodi na dno stranice, dio s kontakt informacijama (telefon, mail, adresa, radno vrijeme…)

Main color

Glavna boja na web stranici online menija (boja gumba i slično). Boja se unosi u heksadecimalnom kodu pa ako niste sigurni oko promjene slobodno nam se obratite oko pomoći :)


Hero options

Hero sekcija sadrži naslov, podnaslov, pozadinsku sliku i gumb koji vodi na cjenik.

Hero section button label

Oznaka na gumbu - Ovisno o ponudi upisujete Cjenik ili Jelovnik

Hero section title

Naslov sekcije - Upišite ime ugostiteljskog objekta

Hero section subtitle

Podnaslov sekcije - Upišite neki kratak opis ponude, objekta, Vaš slogan i slično…

Hero image

Pozadinska slika sekcije - Može biti fotografija prostora objekta, logo ili neka druga fotografija povezana s Vama.


Menu options

Label for pricing list menu

Oznaka za padajući meni cjenika - Upisujete naziv koji će se pojaviti na gumbu za izbor kategorije u meniju (klikom na gumb otvara se padajući izbornik preko kojeg možete klikom direktno doći na odabranu Main kategoriju.

Currency

Valuta - Upišite valutu u kojoj su iskazane cijene u cjeniku

Default image for price list

Zadana slika za artikle u cjeniku koji nemaju vlastitu sliku

Show images in price list

Prikaži slike u cjeniku - tri su opcije: prikaži uvijek (yes always), prikaži ako postoji slika u meniju (yes if image exist in menu) i ne prikazuj (no).

Pri odabiru opcije Prikaži ako postoji slika u meniju prikazati će se samo slike uz artikle koji imaju link na sliku u meniju

dok kod odabira Prikaži uvijek će se pojaviti slika uz sve artikle s razlikom da kod onih artikala koji nemaju unešen link na sliku pojaviti će se zadana fotografija koju se odredili u prethodnoj opciji

Kod odabira opcije Ne prikaz će biti ovakav

Size label

Oznaka količine - Pojavljuje se u meniju ispod naziva i tu možete upisati jednostavno Količina. Oznaka Količina će se pojaviti ako u tablici Menu upišete mjeru u stupac Size (npr 0.5 l)

Alcohol volume label

Oznaka količine alkohola u piću. Također se pojavljuje ispod naziva artikla ukoliko u tablicu Menu, stupac ABV upišete postotak alkohola u piću (npr 5%). Oznaku možete jednostavno nazvati Postotak alkohola ili ABV.

Tags label

Oznaka ključnih riječi. Kao i kod prethodne dvije oznake i Ključne riječi se pojavljuju ispod naziva ako ih upišete za određeni artikl u tablicu Menu, stupac Keywords


Gallery options

Show gallery

Prikaži galeriju - yes/no- odaberite da li želite prikaz galerije fotografija na web stranici menija


Staff options

Show staff

Prikaži osoblje - yes/no- odaberite želite li prikaz sekcije Osoblje (sa fotografijama, imenima i pozicijama Vašeg osoblja ili tima)


Contact options

Address

Upišite adresu ugostiteljskog objekta (ulica i broj)

City

Upišite mjesto gdje se ugostiteljski objekt nalazi (grad, poštanski broj)

Phone number

Upišite kontakt telefonski broj objekta

Web site

Upišite adresu web stranice ugostiteljskog objekta ako postoji

Text below contact title

Navedite informaciju o rezervaciji stolova ili vaš kontakt email

Working hours label

Oznaka radnog vremena - upišite samo Radno vrijeme

Show working hours

Prikaži radno vrijeme - yes/no- mogućnost biranja prikaza radnog vremena na stranici online menija


CUSTOM MENU

*važno samo ako je u Header options odabrano da se koristi Custom menu

Po zadanim postavkama na vrhu stranice će uvijek biti navedeni linkovi za Jelovnik/Cjenik, Galeriju i Kontakt. Klik na Jelovnik vodi Vas na početak Jelovnika/Cjenika, klik na Galeriju na sekciju galerije itd.

Postoji mogućnost da u Custom menu dodate još neku od kategorija cjenika koje ste upisali u stupac Main category.

Npr. imate bogatu ponudu piva i želite ju izvojiti kako bi gosti odmah primjetili kada učitaju Vaš online meni. Kategorija “Pivo” se nalazi u stupcu Main category što znači da se nalazi i u padajućem izborniku kada kliknemo na gumb Kategorije

Klik na kategoriju Pivo u padajućem izborniku odvesti će nas na dio cjenika s pivskom ponudom. Obratite pažnju na web adresu menija - završava sa # i nazivom kategorije. Taj dio je potrebno upisati u list Options pod dio Link na Custom meniju

Nakon toga pod Label upišite naziv te kategorije

Osvježite web stranicu menija i kategorija Pivo pojaviti će se u Custom meniju.

Redosljed linkova ovisi o rasporedu u tablici, ako želite da npr. Pivo bude ispred Jelovnika potrebno je samo da u prvoj ćeliji ispod “Link” bude upisano #pivo, u ćeliji ispod #jelovnik, ćeliji ispod #gallery itd itd. Naravno pod “Label” upisujete odgovarajuću oznaku koja će se prikazati na stranici.


GALLERY

*važno samo ako je u Gallery options odabrano da se prikazuje Galerija

Ukoliko želite u online meniju imati Galeriju i prikazati nekoliko fotografija (prostora, atmosfere, fotografije jela ili pića) to možete učiniti tako da u Gallery “zalijepite” linkove odabranih fotografija (po link u svaku ćeliju posebno).

Sve o postupku učitavanja fotografija i dodavanja u tablicu pročitajte na linku:


WORKING HOURS

*važno samo ako je u Contact options odabrano da se prikazuje Radno vrijeme

U ćelije upišite radno vrijeme ugostiteljskog objekta


TEAM MEMBERS

*važno samo ako je u Postavkama osoblja odabrano da se prikazuje sekcija Osoblje

Pod Name upišite ime, Position - pozicija odnosno radno mjesto a pod Image zalijepite link fotografije. Osvježite Vaš online meni i sekcija će se pojaviti.


Stranica /sheet/ Info & QR code generator

Sadrži informacije o Vašoj poddomeni, link na Vaš online meni, datum do kad vrijedi besplatno razdoblje korištenja, dokumentaciju.

Također tu možete naći link za generirati Vaš QR kod i predložak za letke i naljepnice koji možete personalizirati.

Klik na link uz naslov “Generate qr code edit page” voditi će Vas na web stranicu gdje možete personalizirati predložak letka s qr kodom.

Letak sadrži QR kod koji vodi na Vaš online meni, kratki tekst koji možete izmjeniti i web adresu online menija (u slučaju kad gost ne može skenirati kod može ga ručno upisati u browser).


Text above url

Upišite nekoliko riječi kako bi goste uputili npr: Skeniraj me ili posjeti:

Background color

boja pozadine letka. Klikom na kvadratić otvara se izbornik, kada odaberete boju stisnite Enter ili kliknite bilo gdje van tog prozora da bi se promjena aplicirala.

Qr code color

boja qr koda

Qr background color

boja pozadine koda

Background image

pozadinska slika. Osim boje na pozadinu letka možete dodati i fotografiju koju učitavate s kompjutera. Klik na Choose File i pronađite željenu fotografiju u svojim folderima.

Background image opacity

prozirnost pozadinske slike - Sa “strelicama” gore/dolje mijenjate prozirnost pozadine. Uvijek vodite računa da se vidi tekst ispod koda i web adresa online menija.

Select paper size

birate veličinu papira na kojem će letak biti isprintan (a4, a5 ili neka druga)

Print the flyer

Printanje letka

Korisni linkovi

Dodaj novi red

U situaciji ste da uvodite novo jelo ili piće u ponudu a u tablici nemate prazan redak između već upisanih artikala - nema razloga za paniku. U tablici možete uvijek dodati novi prazni red tako da kliknete mišem na početak (na sivu ćeliju gdje je broj) tako da se cijeli red označi.

Nakon toga na istoj toj ćeliji kliknete desnom tipkom miša, pojaviti će se izbornik u kojem je navedeno:

  • Insert 1 row above (unesi 1 red iznad)
  • Insert 1 row below (unesi 1 red ispod)

Odabirete izbor koji Vam više odgovara odnosno da li trebate prazni redak iznad ili ispod ovog koji je trenutno označen. Nakon izbora pojaviti će se novi prazan redak koji možete popuniti.

Novi podaci će se prikazati nakon osvježavanja (refreshanja) web stranice.


Dodaj fotografiju

Da bi dodali fotografije u online meni uz artikle ili u Galeriju potrebno je željene fotografije spremiti na uređaj preko kojeg uređujete tablicu (stolno računalo, laptop, mobitel). Spremljene fotografije potrebno je učitati (uploadati) na neki od servisa za podjelu fotografija, npr. https://imgur.com/

Klikom na gumb New post (pri vrhu lijevo) otvara se prozor u koji možete samo mišem “povući” željene fotografije iz foldera ili ih potražiti po folderu uz pomoć gumba Choose photo/video.

Nakon što se fotografije učitaju na Imgur kopirajte adresu slike tako da kliknete desnom tipkom miša na fotografiju i odaberete Copy image address.

Nakon kopiranja podatak zalijepite (paste) u tablicu na list Menu u stupcu Image (u redak koji se odnosi na taj artikl). Osvježite web stranicu da se slika prikaže.

Na Imgur-u možete učitati više fotografija odjednom ali Image address morate kopirati i zalijepiti za svaku fotografiju posebno, jednu po jednu.

Isti je postupak za dobivanje linka za fotografije koje želite dodati u Galeriju ili za fotografije Osoblja. Fotografije također učitamo na web servis, kopiramo Image address i link zalijepimo u list Options, stupac Gallery odnosno Team members.